Dệt may NiHu- chuyên quần áo bảo hộ lao động, đồng phục bảo vệ, áo đồng phục…

Địa chỉ: Hòa Hậu – Lý Nhân – Hà Nam

Số điện thoại: 0919563208

Email: nihu@gmail.com